Goodforall


Goodforall is een organisatie die zich inzet om producten met een bijdragen aan millenniumdoelstellingen. Goodforall zet zich in voor mens en milieu en de eerlijke handel. Goodforall heeft veel biologische producten. Goodforall  let veel op milieuvriendelijke producten. Zo hebben zij producten als:

  • Vriendelijk zijn voor mens en milieu
  • Die bijdragen aan armoedebestrijding
  • Biologische producten
  • Leveren een bijdragen aan de ontwikkeling van mens en maatschappij

Goodforall is dus goed voor iedereen. Voor mensen, arme mensen, en het milieu.
Bekijk ook andere Adviesplaats sites:
Startpakket om te ontzuren
Random tip:
Fairworld logo 2

Copyright © Ventura Connect Group BV 2018

Algemene voorwaarden - Disclaimer

Adviesplaats.nl
Het antwoord op al uw vragen
Biologisch